Podatnicy, którzy płacą stałą kwotę, mają problemy z kosztami ubezpieczenia zdrowotnego. Niektóre firmy będą musiały dopłacić.

Właściciele firm, których szacunkowe przychody przekraczają ustalone prawnie poziomy, zostaną obciążeni wyższą składką na ubezpieczenie zdrowotne. W najbardziej skrajnych okolicznościach może to być różnica rzędu 8 tys. zł za cały miniony rok.

Po wprowadzeniu w ubiegłym roku ustawy „Polish Deal” nadal występują trudności z opodatkowaniem i płatnościami za rok 2022. Jednym z problemów jest konieczność nałożenia dodatkowej opłaty na składki zdrowotne. Dotyka to niektórych właścicieli firm zarejestrowanych w systemie zryczałtowanego dochodu, gdzie ich roczne zarobki przekraczają 60 tys. zł lub 300 tys. zł.

Nawet 8000 zł dopłaty do zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej nałożonej na zarejestrowane dochody jest uzależniona od wielkości rocznych zarobków. Osoby prowadzące działalność gospodarczą o dochodach do 60 tys. zł miesięcznie podlegają minimalnej składce zdrowotnej, która wynosi 335,94 zł miesięcznie. Dla osób o przychodach w przedziale 60-300 tys. zł rocznie składka wynosi 559,89 zł miesięcznie. Wreszcie osoby o dochodach przekraczających 300 tys. zł rocznie zobowiązane są do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 1007,81 zł miesięcznie.

W 2023 r. wysokość składki zdrowotnej jest wyższa, ponieważ uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Roczne przychodyMiesięczna wysokość składki zdrowotnej
2022 r.2023 r.
do 60000 zł                           335,94 zł376,16 zł
pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł                           559,89 zł626,93 zł
powyżej 300 000 zł                         1 007,81 zł1 128,48 zł
Źródło: Bankier.pl

Przedsiębiorcy mogą mieć trudności z zarządzaniem składkami zdrowotnymi, gdy ich przychody przekraczają jeden z ustalonych limitów na dany rok. Przychody nie muszą oznaczać wysokich zysków, ponieważ wydatki nadal wpływają na ogólny wynik finansowy firmy.

Dla tych, którzy płacą ryczałt, dopłata w wysokości ok. 8060 zł mogłaby dotyczyć składek zdrowotnych, może nastąpić, jeśli przedsiębiorca gwałtownie przejdzie z pierwszego do trzeciego progu dochodowego – przekraczając roczny przychód 300 tys. zł. Należy pamiętać, że nawet jeśli to przejście nastąpi w grudniu, to wyższa stawka składki zdrowotnej obowiązuje nadal przez cały rok.

Aby przełożyć to na praktykę, do limitu 12 093,72 zł (1007,81 zł x 12) należy doliczyć kwotę najniższej składki zdrowotnej odprowadzonej dla początkowego progu dochodowego, która wynosi 335,94 zł miesięcznie lub 4031,28 zł rocznie. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy opłacali składkę zdrowotną za przedział 60-300 tys. zł, po przekroczeniu górnego limitu konieczne będzie wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 5 375 zł.

error: Nie zezwalamy na kopiowanie treści zawartych na tej stronie.
Scroll to Top