Składki ZUS: Kolejna duża podwyżka

2023-05-15 Komentarze są wyłaczone.

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący własną działalność gospodarczą, muszą przygotować się na kolejną znaczącą podwyżkę. Składki ZUS dla firm mają wzrosnąć o kolejne 20%.

Tegoroczna podwyżka składek ZUS była najwyższa w historii. Składki, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2023 roku, są aż o 20% wyższe niż te, które obowiązywały rok wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek tego typu – za kilka miesięcy składki ZUS dla przedsiębiorców mają wzrosnąć o kolejne 20%.

Przy analizie składek ZUS warto przypomnieć, że standardowe składki w 2023 roku wzrosły „jedynie” o 17%. Największa podwyżka dotyczyła jednak preferencyjnych składek ZUS, które są płacone przez tzw. nowych przedsiębiorców. W ich przypadku podwyżka w 2023 roku była podwójna – po raz pierwszy składki ZUS zostały podwyższone w styczniu, a druga podwyżka nastąpiła w lipcu. Po tych dwóch podwyżkach, ulgowe składki ZUS w 2023 roku wzrosły finalnie o 19,6%.

Nie jest to jednak koniec tak wysokich podwyżek ZUS. Kolejny wzrost składek ZUS, tym razem w 2024 roku, nastąpi dwukrotnie w ciągu roku, ze względu na wciąż bardzo wysoką inflację.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2023-2026, przyjętym przez Radę Ministrów, eksperci z Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) wyliczyli przewidywaną wartość wynagrodzenia minimalnego, które najprawdopodobniej będzie obowiązywać w 2024 roku. Warto przypomnieć, że to właśnie wartość pensji minimalnej decyduje o wysokości preferencyjnych składek ZUS dla firm.

Na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych we wspomnianym rządowym dokumencie, eksperci FPP wyliczyli, że ustawowo gwarantowany poziom płacy minimalnej w 2024 roku powinien wynieść nie mniej niż 4254,50 zł.

Preferencyjne składki ZUS dla firm
 Styczeń-czerwiec 2023Lipiec-grudzień 20232024
    Składka emerytalna198,11 zł202,03 zł249,14 zł
    Składka rentowa  81,19 zł  82,80 zł102,11 zł
    Składka chorobowa  24,87 zł  25,36 zł  31,27 zł
    Składka wypadkowa  16,95 zł  17,28 zł  21,32 zł
Łącznie preferencyjne składki ZUS bez składki zdrowotnej321,12 zł327,47 zł403,84 zł

Aktualnie płaca minimalna wynosi 3490 zł, natomiast od lipca 2023 roku wzrośnie ona do poziomu 3600 zł. Podniesienie wynagrodzenia minimalnego do poziomu 4254,50 zł oznacza więc wzrost o 654,50 zł względem drugiego półrocza.