Czarny żniwiarz w portfelach Polaków: Jak pandemia i inflacja wpływają na finanse Polaków

2023-05-17 Komentarze są wyłaczone.

W ostatnim czasie Polacy doświadczają niepokojących zmian w swojej sytuacji finansowej. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej za pierwszy kwartał 2023 roku, liczba bankructw wśród polskich konsumentów znacznie wzrosła. W ciągu zaledwie trzech miesięcy bankructwo ogłosiło 5352 osoby, co stanowi jedną trzecią liczby bankructw z całego 2022 roku. To oznacza skok o 55% w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku.

Ten trend wzrostowy jest efektem długofalowych skutków ostatnich kryzysów, które odbiły się wyraźnie na kondycji finansowej polskiego społeczeństwa. Pandemia, rosnąca inflacja, większe koszty życia oraz zwyżkujące raty kredytów to czynniki, które skumulowały negatywne wydarzenia z ostatnich lat.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku zaległości Polaków wzrosły o ponad 400 mln zł. Średnie zadłużenie wynosi nieco ponad 19 tys. zł.

Pytania do rozważenia:

  1. Jak pandemia i inflacja wpływają na finanse Polaków? – Pandemia COVID-19 i rosnąca inflacja mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową Polaków. Wzrost kosztów życia i rat kredytów, a także utrata dochodów z powodu pandemii, prowadzą do zwiększenia zadłużenia i liczby bankructw.
  2. Jakie są długofalowe skutki kryzysów finansowych? – Długofalowe skutki kryzysów finansowych mogą obejmować zwiększone zadłużenie, wzrost liczby bankructw, a także ogólny spadek dobrobytu społeczeństwa. W przypadku Polski, te skutki są widoczne w rosnącej liczbie bankructw i zaległości finansowych.
  3. Jakie działania mogą podjąć Polacy, aby poprawić swoją sytuację finansową? – Istnieje wiele strategii, które mogą pomóc w poprawie sytuacji finansowej, takich jak budowanie funduszu awaryjnego, zwiększanie dochodów, zmniejszanie wydatków, a także korzystanie z pomocy finansowej i doradztwa.

M.N.