PiS chce kontrolować podatki sprzed lat. Rzecznik rządu: trwają konsultacje

2023-07-05 Komentarze są wyłaczone.

Rzecznik rządu Piotr Müller skomentował prace nad nowymi przepisami, które mają umożliwić w przypadku firm anulowanie przedawnień zobowiązań podatkowych. Projekt ten nie jest obecnie obowiązującym prawem, nie został jeszcze przyjęty przez rząd i podlega konsultacjom społecznym.

Müller zaznaczył, że jeśli społeczeństwo zgłosi uwagi, prawdopodobnie zostaną one uwzględnione w poprawkach. 

Skarb Państwa stara się, aby osoby, które nie zapłaciły nienależnych podatków, uregulowały swoje zobowiązania.

Chodzi o nowelizację ordynacji podatkowej, której projekt został opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów. 

Obecnie, zgodnie z prawem, po upływie pięciu lat fiskus nie może już dochodzić niezapłaconej daniny. 

Nowelizacja ma to zmienić. Wystarczy, że fiskus ogłosi, że rozpoczyna kontrolę celno-skarbową i przedawnienie zostanie zawieszone. To może oznaczać, że skarbówka będzie mogła prowadzić kontrolę tak długo, jak będzie chciała i kontrolować na przykład zaległości podatkowe sprzed siedmiu czy dziewięciu lat.

Rzecznik rządu, Piotr Müller, odniósł się do nowych przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

Wskazał, że projekt, który obecnie jest przedmiotem konsultacji społecznych, nie jest jeszcze obowiązującym prawem i nie został przyjęty przez rząd. Müller nie wyklucza możliwości korekty przepisów, jeśli zgłoszone zostaną uwagi w szerszym zakresie.

Projekt dotyczy nowelizacji ordynacji podatkowej i został opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów. 

Zwracamy uwagę na jedno zdanie, które może budzić niepokój. Mówi ono, że „bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia kontroli celno-skarbowej”.

Obecnie, zgodnie z prawem, fiskus nie może dochodzić niezapłaconej daniny po upływie pięciu lat. To jest zasada, którą stanowi obecna ordynacja podatkowa. Nowelizacja ma to zmienić, co może mieć istotne konsekwencje dla podatników.

Po wprowadzeniu zmian w prawie, fiskus będzie mógł zawiesić przedawnienie zobowiązań podatkowych poprzez ogłoszenie rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej. To oznacza, że organy skarbowe będą miały możliwość prowadzenia kontroli tak długo, jak uzna to za konieczne. Mogą one również badać zaległości podatkowe sięgające nawet siedmiu czy dziewięciu lat wstecz.