Płać niskie podatki

w Polsce

Dlaczego masz płacić więcej niż to konieczne?
Znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązania,
które pomogą zmniejszyć Twoje podatki.

Fundacja rodzinna

Czy to się opłaca?

Jeżeli interesujesz się tematem fundacji rodzinnych, prawdopodobnie szukasz skutecznych sposobów na optymalizację kosztów prowadzenia działalności i zabezpieczenie majątku.

Warto wiedzieć, że fundacja rodzinna nie jest zawsze optymalnym wyborem. Mimo jej atrakcyjności, nie oferuje tak kompleksowej ochrony majątkowej, jak inne dostępne struktury prawne. Ponadto, opodatkowanie w ramach fundacji wynosi 15%, co stanowi wyższe obciążenie w porównaniu do innych form prowadzenia działalności.

Zachęcamy do skorzystania z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji, podczas których nasi eksperci szczegółowo przedstawią rozwiązania dedykowane dla Twojego biznesu i wynikające z nich korzyści podatkowe.

Poznaj dedykowane rozwiązania

z Myślą o Tobie

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD proponuje alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej (JDG) i innych form prowadzenia biznesu w Polsce, dzięki której:

Zapłacisz tylko 9% podatku dochodowego
Nie poniesiesz opłat na ZUS
Zabezpieczysz majątek firmowy oraz osobisty

Poznaj nasze rozwiązania

Poznaj Alternatywę

Działalności Gospodarczej w Polsce

Kancelaria SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LTD oferuje rozwiązania fiskalne, dedykowane dla Ciebie. Proponowane przez nas rozwiązania stanowią atrakcyjną alternatywę podatkową dla jednoosobowej działalności gospodarczej i innych form prowadzenia biznesu w Polsce.

Zapoznaj się z korzyściami wynikającymi z prowadzenia oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, spółki z o.o. lub spółki jawnej z udziałem zagranicznych wspólników, jako alternatywy jednoosobowej działalności gospodarczej.

 • całkowity brak wszelkich  opłat na ZUS przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • należny podatek podatek dochodowy, który płacą udziałowcy SJ wynosi 9%, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • pojedynczy poziom opodatkowania SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
   • pojedynczy poziom opodatkowania
   • brak opłat na ZUS
   • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%
   • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach
   • w przeciwieństwie do członka zarządu sp. z o.o. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji oddziału nie ponosi dosłownie w żadnym zakresie odpowiedzialności własnym majątkiem i dorobkiem życia
   • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu
   • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
   • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
   • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
   • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
   • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
   • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
   • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
   • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
   • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
   • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
   • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
   • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
   • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
   • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność ponosi przedsiębiorca zagraniczny.
   • oddział może przynosić straty, a przedsiębiorca zagraniczny nie będzie zobowiązany do przedsięwzięcia w związku z tym jakichkolwiek czynności, które byłyby wymagane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Brak przez oddział zdolność sądowej (do występowania w procesach w charakterze powoda lub pozwanego)
   • • Do wszelkich rejestrów podmiotów zadłużonych trafiają dane oddziału, a nie osoby fizycznej. Rozwiązanie to pozostawia wolną drogę do zaciągania wszelkich zobowiązań finansowych jako osoba fizyczna.

    

  • Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
   z zapisami wynikającymi z:

   • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
   • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • całkowity brak wszelkich opłat na ZUS
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym
 • należny podatek podatek dochodowy, który płaci spółka wynosi 9%
 • pojedynczy poziom opodatkowania

Poznaj wady

Jednoosobowej Działalności Gospodarczej (w tym działalności na ryczałcie)​

 • Wysokie opłaty na ZUS
 • Podatek liniowy dochodowy podwyższony do poziomu 23, 9% z 19% od stycznia 2022 r.  dla przedsiębiorców rozliczających się tym sposobem
 • Brak możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym
 • Podatek dochodowy zwykły podwyższony do poziomu 26% z 17% i 41% z 32% od stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców rozliczających się tym sposobem
 • Pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem własnym za wszelkiego rodzaju negatywne zdarzenia biznesowe
 • Możliwość zajęcia prywatnych kont bankowych bez podania przyczyny
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać do podległego urzędu skarbowego
 • JDG jest objęta zasięgiem skargi paulianskiej.
 • • Do wszelkich rejestrów osób i podmiotów zadłużonych trafiają dane osoby, która prowadzi JDG. Powoduje to automatyczne zamknięcie dla takiej osoby  dostępu do zewnętrznych środków finansowych i negatywną weryfikację przez wszelkich i potencjalnych kontrahentów.

  • stawka wyjściowa podatku na ryczałcie wynosi dla większości wykonywanych usług 17%,
  • pamiętaj, że płacisz podatek od przychodu, nie dochodu. Czyli nie masz jak obniżyć podstawy opodatkowania. Nie będzie takiej sytuacji, że nie zapłacisz podatku, bo masz koszty. Płacisz od każdej zarobionej złotówki i już,
  • w przypadku potknięcia biznesowego ponosisz pełną odpowiedzialność własnym majątkiem i dorobkiem życia,
  • wysokie opłaty na ZUS,
  • całkowity brak kosztów, środków trwałych stanowiących koszt itd….., masz zatrudnionego pracownika, to od jego pensji zapłacisz podatek, bo będzie stanowiła przychód Twojej firmy, a nie koszt,
  • więc czeka Cię przedsiębiorco faktyczne płacenie podatku dochodowego od kosztów, które  przy innej formie działalności obniżyłyby Twoją podstawę opodatkowania, bo w przypadku   ryczałtu koszty stanowią przychód,   
  • Przedsiębiorco pamiętaj, że grozi Tobie dopłata składki zdrowotnej za cały rok ( nie dany miesiąc ) jeśli przekroczysz ustalony próg limitu obrotu nawet 31 grudnia danego roku,
  • całkowity brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.
  • JDG jest objęta zasięgiem skargi paulianskiej.

Jesteśmy liderem

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii i w Polsce, w tym doradztwo podatkowe oparte na międzynarodowych przepisach o rachunkowości.

2000

+

Konsultacji

10

+

Lat doświadczenia

20

mln+

Oszczędności na podatkach

99

%

Zadowolonych klientów

Zadzwoń do nas

POZNAJ NASZE DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA

+48 22 26 62 351
+48 505 684 412

Kontakt

Umów się na bezpłatną konsultację

  Posty na blogu

  Aktualności

  Aktualności 27 maj 2024

  Sukcesja w firmach rodzinnych – nowe wyzwania i rozwiązania

  W obliczu starzenia się pokolenia założycieli firm rodzinnych, temat sukcesji

  Aktualności 27 maj 2024

  Zmiany w Opodatkowaniu Fundacji Rodzinnych: Nowe Wytyczne i Ich Implikacje

  Fundacje rodzinne w Polsce napotykają na nowe wyzwania podatkowe, które

  Aktualności 09 maj 2024

  Wzrost Składek ZUS w 2025 roku: Co Przedsiębiorcy Powinni Wiedzieć

  W 2025 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą spodziewać się znaczącego

  Aktualności 30 kwi 2024

  Nowe Rozwiązanie dla Przedsiębiorców

  W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o nowym projekcie ustawy,

  Aktualności 08 kwi 2024

  Zmiany w Opłacaniu Składek ZUS dla Wspólników Spółek z o.o.

  Szanowni Państwo, W świetle najnowszych interpretacji ZUS, istotne zmiany dotyczące