Skarbówka będzie mogła dłużej ścigać za zaległe podatki? Jest już projekt nowelizacji

2023-07-04 Komentarze są wyłaczone.

Według obecnie obowiązującego prawa, zobowiązanie do zapłacenia zaległych podatków przedawnia się po 5 latach. Jednakże, według projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, ten termin może ulec wydłużeniu o lata, jeżeli fiskus rozpocznie kontrolę celno-skarbową.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Ministerstwo Finansów argumentuje, że kontrole często trwają długo, wymagają sprawdzenia wielu dokumentów, a w tym czasie biegnie już termin przedawnienia, co może skutkować utratą należnych państwu środków.

W projekcie nowelizacji znalazły się również zapisy dotyczące interpretacji podatkowych. Od 1 stycznia 2024 r. tracą ważność interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. Interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane po dniu 31 grudnia 2018 r. i przed dniem 1 stycznia 2024 r. mają tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Proponowane zmiany w interpretacjach podatkowych

Projekt nowelizacji przewiduje istotne zmiany w zakresie interpretacji podatkowych. Zgodnie z proponowanymi zmianami, interpretacje indywidualne oraz ich modyfikacje, które zostały wydane przed 1 stycznia 2019 r., stracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r.

Dodatkowo, interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji, które zostały wydane po 31 grudnia 2018 r. i przed 1 stycznia 2024 r., będą obowiązywać przez 5 lat od dnia ich wydania. Po tym okresie, zgodnie z proponowanymi zmianami, stracą one ważność.

Zmiany w interpretacjach podatkowych i opłatach za ich wydanie

Planowana ustawa przewiduje, że szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej będą mieli możliwość stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli okaże się ona niezgodna z interpretacją ogólną lub objaśnieniami podatkowymi wydanymi w identycznym stanie prawnym.

Wprowadzone mają być również zmiany w wysokości opłat za wydanie interpretacji indywidualnej. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, opłata ta nie będzie mogła przekroczyć 1% minimalnego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach, opłata nie będzie mogła przekroczyć 100% płacy minimalnej. Ostateczne stawki zostaną jednak określone w rozporządzeniu i będą niższe niż progi maksymalne – mają wynosić od 40 zł do 2,8 tys. zł, a ich wysokość będzie uzależniona od wielkości przychodów firm.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i zmiany w kompetencjach urzędów skarbowych

Projekt nowelizacji przewiduje również zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do wykonywania kontroli podatkowej. W zamian proponuje się wzmocnienie i usprawnienie czynności sprawdzających.

Wśród innych proponowanych zmian jest wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Dodatkowo, administracja skarbowa ma otrzymać możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego, co będzie odzwierciedlone w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r., choć część przepisów ma wejść w życie w innym terminie, także od 1 stycznia 2024 r.