Zmiany w Opłacaniu Składek ZUS dla Wspólników Spółek z o.o.

    Aktualnie jesteś tutaj!
  • Start
  • Aktualności Zmiany w Opłacaniu Składek ZUS dla Wspólników Spółek z o.o.

Zmiany w Opłacaniu Składek ZUS dla Wspólników Spółek z o.o.

2024-04-08 Komentarze są wyłaczone.

Szanowni Państwo,

W świetle najnowszych interpretacji ZUS, istotne zmiany dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dotknęły wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z interpretacją ZUS z stycznia 2024 r., wspólnicy sp. z o.o., którzy otrzymują wynagrodzenie za czynności wykonywane na rzecz spółki bez zawierania odrębnej umowy cywilnoprawnej, będą objęci ubezpieczeniami społecznymi jako zleceniobiorcy.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wspólników realizujących świadczenia niepieniężne określone w umowie spółki, takie jak onboardingu nowych pracowników czy przygotowywanie raportów. ZUS uznał, że te czynności mają charakter usługowy i są wykonywane na rzecz spółki, co kwalifikuje je jako podstawę do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W związku z powyższym, zalecamy osobom fizycznym posiadającym udziały w polskich spółkach z o.o., rozważenie wprowadzenia na udziałowca posiadanej spółki Ltd. Spółka Ltd jako udziałowiec w spółce z o.o. nie podlega tym zapisom, co może stanowić korzystne rozwiązanie w kontekście nowych regulacji ZUS.

W przypadku pytań lub wątpliwości, nasza Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji, oferując wsparcie i doradztwo w tej materii.