Zmiana w rozliczeniach informatyków: Fiskus dąży do wyższych podatków

W ostatnim czasie, wśród polskich informatyków można zaobserwować nagły zwrot w kwestii rozliczeń podatkowych. Wszystko wskazuje na to, że fiskus planuje zwiększenie podatków dla osób związanych z branżą IT.

Przedsiębiorcy z branży IT mogą płacić 12- lub 8,5-proc. ryczałt. Wyższa stawka obowiązuje tych, którzy m.in. świadczą usługi związane z oprogramowaniem, a także z doradztwem w oprogramowaniu.

Jak donoszą media, urzędy skarbowe zaczęły weryfikować umowy zawarte między informatykami a ich zleceniodawcami. Celem jest sprawdzenie, czy te umowy nie są przypadkiem ukrytymi umowami o pracę. Jeśli tak, fiskus będzie mógł nałożyć na informatyków wyższe podatki oraz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

To zaskakujące posunięcie jest wynikiem zmiany interpretacji przepisów podatkowych przez Ministerstwo Finansów. Dotychczas, umowy o dzieło były powszechnie stosowane w branży IT, co pozwalało zarówno zleceniobiorcom, jak i zleceniodawcom na korzystne rozliczenia podatkowe. W praktyce oznaczało to niższe obciążenia dla obu stron.

Jednakże, w wyniku nowej interpretacji przepisów, fiskus uznał, że w wielu przypadkach umowy o dzieło są stosowane niewłaściwie. Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne, w których stwierdza, że umowy o dzieło zawarte z informatykami powinny być traktowane jako umowy o pracę, jeśli ich realizacja wymaga osobistej pracy zleceniobiorcy i jest wykonywana pod kierownictwem zleceniodawcy.

Teraz okazuje się jednak, że według nowej interpretacji skarbówki, do usług opodatkowanych 12-proc. stawką zalicza się także czynności towarzyszące tworzeniu oprogramowania. Chodzi m.in. o przygotowanie dokumentów, analiz czy koncepcje nowych funkcjonalności.

Takie podejście może spowodować znaczące skutki finansowe dla informatyków. Osoby, które do tej pory korzystały z umów o dzieło, będą musiały zmierzyć się z wyższymi podatkami oraz obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. To z kolei może prowadzić do wzrostu kosztów dla firm zatrudniających informatyków.

Od lutego interpretacje są negatywne. Przepisy się nie zmieniły, fiskus najwyraźniej jednak uznał, że informatycy płacą mu za mało.

Eksperci podatkowi zwracają uwagę, że taka zmiana interpretacji przepisów może negatywnie wpłynąć na polską branżę IT. W efekcie, może to zahamować rozwój sektora oraz zniechęcić informatyków do podejmowania pracy na własny rachunek.

Warto zatem przyjrzeć się swoim umowom i, jeśli zachodzi potrzeba, skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z nową interpretacją przepisów przez fiskusa.

Informatyk prowadzący spółkę w Wielkiej Brytanii, którą obsługuje księgowo Kancelaria Semper Paratus, zapłaci tylko 7% podatku dochodowego i nie musi płacić składek na ZUS. Prowadząc oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, może w Polsce płacić 9% podatku dochodowego bez ZUSu, jeśli nie chce.
Jeśli potrzebujesz wsparcia i chcesz płacić niskie podatki w Polsce, skontaktuj się z nami.

error: Nie zezwalamy na kopiowanie treści zawartych na tej stronie.
Scroll to Top