Skarbówka bierze się za szarą strefę w internecie, otrzymując dane sprzedawców.

2022-07-25 Komentarze są wyłaczone.

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia regulacji, które zobowiążą platformy cyfrowe do przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji o użytkownikach sprzedających za ich pośrednictwem towary lub usługi.

Właściciele platform cyfrowych będą musieli zgłaszać informacje o swoich użytkownikach, którzy są rezydentem, któregoś z krajów UE.

Operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać Krajowej Administracji Skarbowej informacje o sprzedawcach prowadzących transakcje za pośrednictwem ich platform w celu ograniczenia oszustw podatkowych.

Celem platformy, która sprzedaje ubrania, nie jest zbieranie informacji o obywatelach, którzy je sprzedają. – tłumaczy MF.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł skontrolować działanie operatora platformy raportującej.

Ministerstwo Finansów prowadzi prekonsultacje założeń do wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnej w sprawie obowiązków sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych.
MF zakłada, że operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać Krajowej Administracji Skarbowej informacje o sprzedawcach prowadzących transakcje za pośrednictwem ich platform.

Operator zweryfikuje, czy sprzedawca podlega raportowaniu, opierając się na publicznie dostępnych informacjach lub potwierdzeniu od sprzedawcy.

Dyrektor departamentu polityki podatkowej w resorcie Marcin Lachowicz podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że obowiązki sprawozdawcze operatorów cyfrowych są formą uszczelnienia systemu podatkowego.

„Operatorzy platform będą dostarczać informacje o sprzedawcach. Administracje skarbowe poszczególnych krajów otrzymają informacje, kto dokonuje sprzedaży. Będzie większa możliwość weryfikacji, czy każdy sprzedający za pośrednictwem tych platform rozlicza podatki w państwach swojej rezydencji” — powiedział Lachowicz.

Platformy będą musiały raportować informacje o użytkownikach do organów podatkowych. Zwolnienia dotyczą osób, które dokonują mniej niż 30 transakcji sprzedaży lub zarabiają mniej niż 2000 euro w okresie sprawozdawczym, czyli w ciągu roku; ponadto o podmiotach rządowych, spółkach notowanych na giełdzie czy hotelach — przekazał Lachowicz.

Zbieranie informacji nie jest celem

Jeśli myślimy np. o platformach sprzedających ubrania, celem nie jest zbieranie informacji o obywatelach, którzy sprzedają niepotrzebne buty czy ubranie. Zdecydowano na szczeblu UE, że to jest próg minimalny dla okresu sprawozdawczego, czyli roku (30 transakcji i do 2 tys. euro — PAP). Poniżej tego progu uznano, że nie jest to obszar szarej strefy, gdzie ktoś wchodzi w konkurencję z uczciwie działającymi przedsiębiorcami” — zaznaczył ekspert MF.

Pierwsze raportowanie operatorów platform cyfrowych przewidziane jest w 2024 r. za 2023 r.

Pytany o obszar uszczelnienia, Lachowicz sprecyzował, że resort bierze pod uwagę przede wszystkim uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych i VAT. „Jeśli chodzi o próbę oszacowania sfery niezgłoszonej działalności i możliwych wpływów do budżetu, nie podejmujemy się szacowania. Jest to w dużym stopniu terra incognita” — przyznał Lachowicz.

Wskazał, że przygotowane przez MF założenia będą podstawą do wypracowania projektu przepisów, który zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Zgodnie z proponowaną koncepcją, szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przeprowadzić kontrolę wykonywania przez raportującego operatora platformy obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych.

W sytuacji gdy raportujące przedsiębiorstwo nie wypełnia obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT, może zostać ukarane grzywną lub zostać wykreślone z rejestru.